PREZENTARE GENERALĂ
Universitatea din Oradea, Romania

Departmentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului (DGTAT)


Universitatea din Debrecen, Ungaria

Departmentul de Geografie Regională şi Ştiinţe Sociale

          Proiectul abordează dezvoltarea turismului rural din judeţele Bihor şi Hajdu Bihar, concentrându-se pe promovarea integrată şi pe elaborarea în comun a produselor turistice tematice, pentru că este important ca oamenii şi comunităţile de pe ambele laturi ale frontierei să beneficieze din punct de vedere economic de existenţa acestui bogat potenţial turistic. Prentru început sunt investigate resursele turistice naturale precum şi patrimoniul cultural din acest areal transfrontalier (reprezentat de sate tradiţionale, monumente, biserici şi mănăstiri, festivaluri locale, castele, mituri populare, tradiţii, artă populară, gastronomie etc), ulterior proiectul abordează modul în care acest potenţial remarcabil poate fi transformat în produse turistice tematice de succes, şi mai departe identifică cele mai bune metode prin care aceste produse tematice pot fi promovate prin instrumente de marketing, rezultat ale activităţilor transfrontaliere comune, coordonate si nefragmentate. De asemenea, proiectul contribuie la conștientizarea populaţiei locale privind posibilitățile de dezvoltare durabilă prin turism, turismul putând reprezenta şansa inversării trendului descendent al economiei rurale, generând venituri importante, locuri de muncă şi un mediu mai sigur şi mai curat.


Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Pentru mai multe detalii despre program vă rugăm să consultaţi: www.huro-cbc.eu şi www.hungary-romania-cbc.eu